Leveringsvoorwaarden

Als lid van het KVGO hanteren wij de door hen opgestelde leveringsvoorwaarden.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

U kunt de Leveringsvoorwaarden inzien door op <Leveringsvoorwaarden Downloaden> te klikken.

© 2013 Oomen Offset, Breda