Oomen Offset en het Milieu

Wij zijn erg begaan met het milieu. Daarom nemen wij deel aan of zijn wij aangesloten bij onderstaande organisaties. Zij helpen ons bij duurzaam ondernemen zodat onze milieubelasting minimaal is.

Intentieverklaring Milieucirkel Breda
Intentie groot

Ons resultaat Milieubarometer

De belasting dat ons bedrijf op het milieu heeft zit gelukkig ver onder het landelijk gemiddelde. <Resultaat>

Grafische Milieucirkel Breda

Wij zijn lid van de Grafische Milieucirkel Breda. Een initiatief van de Gemeente Breda ter bevordering van de milieuzorg binnen grafische bedrijven in Breda.

Door lid te zijn van de Grafische Milieucirkel en deel te nemen aan de Milieubarometer van Stimular weten wij exact waar we staan op het gebied van milieu en duurzaam ondernemen.
Op deze manier proberen wij ons steentje bij te dragen aan een betere toekomst voor onszelf maar zeker ook voor de generaties na ons. <Grafische Milieu Cirkel>

Wanneer u met de muis op de verklaring gaat staan ziet u een vergroting. Klikt u op de vergroting dan kunt u de intentieverklaring downloaden.

Stichting Stimular

Stichting Stimular is een organisatie die het midden- en kleinbedrijf stimuleert op het gebied van milieuzorg, afval, energiebesparing en sinds 2000 duurzaam ondernemen. Onder de organisatie vallen o.a. de Milieubarometer, DuurzaamMKB en steun aan de Grafische Milieucirkel Breda. Initiatieven waar wij aan deelnemen. <Stichting Stimular>

DuurzaamMKB.nl

Wij zijn supporter van DuurzaamMKB.nl, een initiatief van Stichting Stimular. DuurzaamMKB.nl is een inspiratiebron en geeft tips over besparing en duurzaam ondernemen. <DuurzaamMKB.nl>

‘Duurzaam ondernemen is goed voor ons bedrijf, maar nog beter voor onze toekomstige leefomgeving’.

Milieubarometer

Ook nemen wij deel aan de Milieubarometer en daardoor kunnen we, door regelmatige registratie, in één oogopslag zien wat voor belasting ons bedrijf voor het milieu is zodat we, indien nodig, tijdig maatregelen kunnen nemen. <Milieubarometer>
De Milieubarometer is net als Duurzaam Ondernemen een initiatief van Stichting Stimular.

© 2013 Oomen Offset, Breda