Resultaat Milieubarometer

De belasting die ons bedrijf heeft op het milieu zit gelukkig ver onder het landelijk gemiddelde.
Wij doen er echter alles aan om deze belasting nog verder terug te dringen.

Resultaat 2012

Hiernaast staan de resultaten van de afgelopen jaren weergegeven. Er is duidelijk een dalende lijn te zien. Wij streven er naar om die daling de komende jaren vol te houden.

De grafiek geeft de uitstoot van broeikasgassen en de onderverdeling daarvan, aan.

De onderverdeling is als volgt:

Goederenvervoer
Woon- werkverkeer
Zakelijk verkeer
Emissies
Water & afvalwater
Brandstoffen
Elektriciteit

© 2013 Oomen Offset, Breda